Hotelowe papu

Dużo i różnorodnie. Ale widzisz to białe na blacie? Szron, który podtrzymuje potrawy w odpowiedniej temperaturze. Na próżno szukać takich pomysłowych rozwiązań w polskich hotelach.


Join the Conversation