• Efekt ROPO (Research Online, Purchaise Offline) nie jest dziś dla nikogo ani tajemnicą, ani nowością. Badania pokazują, że zachowania konsumenckie w internecie i związane z tym decyzje o zakupie w tradycyjnych kanałach sprzedaży szybko się nie zmienią. Pojawia się zatem pytanie: jak sieci handlowe i...

  • W dzisiejszym świecie Nowych Mediów nie podlega dyskusji fakt, że Internet jest najbardziej efektywnym miejscem do promowania produktów i usług turystycznych. Swój renesans w Internecie przeżywa obecnie video online.   Read More

  • Ten artykuł ukazał się pierwotnie w miesięczniku „Rynek Turystyczny” (wrzesień 2010 r.) i został stworzony na potrzeby czasopisma (specyfika, target etc.). Nie stanowi on więc pełnego wyczerpania tematu oraz całej mojej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. divider Blogosfera przestała być już postrzegana jako zbiór internetowych pamiętników. Blogi są coraz częściej wykorzystywane w dziennikarstwie, polityce …   Read More